Franchiserijschool?! Waar moet je op letten voor je tekent?

lesauto leasen

Jij wil lekker aan de slag met je eigen rijschool en staat voor de keus: een franchiserijschool of echt ondernemer worden met je eigen rijschool. Er is namelijk sprake van een groot tekort aan rijinstructeurs en rijscholen, dus je hebt nu echt geen franchiseketen nodig. Het kost alleen maar geld en er is meer vraag dan aanbod naar rijlessen. Maar als je dan toch overweegt om je aan te sluiten bij een franchiseketen, bereid je dan goed voor, voordat je gaat tekenen. Zeker omdat de afgelopen jaren een paar grote franchiseketens failliet gegaan.

Want niets is zo vervelend als het vastzitten aan een jarenlang contract en investering terwijl de franchiseformule niet aan je verwachtingen voldoet. Om dit te voorkomen kan je vóór het sluiten van het franchisecontract al wat werk verrichten, zoals:

 • vergaar zoveel mogelijk informatie over de franchiseformule en ga in gesprek met andere franchisenemers;
 • neem het voorstel mee naar huis en bespreek dit uitgebreid met een onafhankelijke accountant en jurist;
 • zorg dat je helder hebt in de kosten, de duur van de overeenkomst en de opbrengsten;
 • welke garanties biedt de franchisegever zwart op wit? Vaak wordt de wereld beloofd, voordat je tekent.

Wat moet in een franchisecontract staan?

Weet je echt zeker dat de formule bij je past en is er wederzijds vertrouwen? Dan is de volgende stap voordat je van start kan, het tekenen van het franchisecontract. Per franchiseformule zal de inhoud van een franchisecontract verschillen, maar in grote lijnen komt de inhoud op hetzelfde neer. Check tenminste onderstaande punten grondig voordat je een franchisecontract tekent:

 1. Vestiging
  Wat is het vastgestelde werkgebied oftewel rayon dat jij krijgt toegewezen? Is dit afgebakend, door middel van bijvoorbeeld een postcodegebied? En belangrijk: krijg je binnen jouw postcodegebied exclusiviteit, of kan je concurrentie verwachten van een andere franchiserijschool van dezelfde keten?? Let op dat het gebied niet te groot is, want dat betekent veel reiskosten en reistijd.
 2. Reclame, marketing en internet 
  Hoe zijn de verantwoordelijkheden en plichten omtrent reclame, marketing en internet geregeld? Verzorgt de franchisegever alle marketing en promotie, of ligt (een deel van) de verantwoordelijkheid hiervoor bij jezelf? Verzorgt de franchisegever een goede website waar ook jouw vestiging goed op geprofileerd wordt? Hoe wordt omgegaan met Social Media? Moet je dit zelf verzorgen of wordt dit centraal verzorgd en/of gecontroleerd? Hoe zijn eventuele e-commerce activiteiten geregeld? Is er bijvoorbeeld een webshop en hoe worden de kosten en opbrengsten hiervan verdeeld tussen franchisegever en franchisenemers? En heb je de garantie dat je altijd minimaal 40 actieve leerlingen hebt? Wat als de leerlinggarantie niet wordt nagekomen? Je hebt voor een volle agenda 25-35 actieve leerlingen nodig, die dus elke week 1 of 2 keer lessen bij jouw franchiserijschool.
 3. Duur van de overeenkomst
  Is beschreven voor welke periode de overeenkomst wordt aangegaan? Kan je deze periode gelijk laten lopen aan je leaseovereenkomst? Want als je wil stoppen en je hebt nog een leasecontract betaal je hoge boetes. Hoe en wanneer vinden onderhandelingen plaats over de voorwaarden voor een nieuwe overeenkomst? Hoe dien je de overeenkomst op te zeggen? Onder welke voorwaarden kan een overeenkomst voortijdig opgezegd worden door jezelf of de franchisegever? Vijf jaar is namelijk een hele lange periode. Als je namelijk na 3 jaar wil stoppen moet je tienduizenden euro’s aan afkoopsommen betalen. Heb jij dat geld?
 4. Fee
  Is goed omschreven hoeveel de entreefee, franchisefee en eventueel reclamevergoeding en andere vergoedingen bedragen? Staan de fees in verhouding tot de te verwachte ondersteuning en marketing? Hoe vindt de betalingswijze hiervan plaats? Een vaste fee per week of maand is vaak heel duur. Want als je een week op vakantie bent of ziek bent, dan betaal je wel een fee, maar heb je geen inkomsten. Onderhandel over een vaste prijs per gegeven rijles: geen les, geen kosten.
 5. Handboek 
  Is in het contract informatie opgenomen over het handboek? Bijvoorbeeld of je verplicht bent om de formulekenmerken in het handboek op te volgen? Hoe word je op de hoogte gebracht als de franchisegever wijzigingen aanbrengt in het handboek?
 6. Administratie
  Ben jij verplicht om bepaalde automatisering en kassasysteem te gebruiken? Ben jij verplicht om jouw administratie, inclusief de personeelsadministratie, uit te laten voeren door een door franchisegever aangewezen administratiekantoor? Komen de kosten voor het laten verzorgen van de administratie voor jouw rekening? En zijn de kosten reeel? Een leaseverplichting aangaan via de franchisegever is altijd een slecht idee. Contractduur komt niet overeen en de kosten zijn vaak 35% hoger dan de marktprijzen.
 7. Franchiseoverleg
  Hoe is de communicatie binnen de franchiseformule geregeld? Is er bijvoorbeeld een franchiseraad? Heeft deze invloed en hoe vaak vindt het overleg plaats?
 8. Leaseauto
  Hier ligt een combinatie tussen de looptijd van je leasecontract en de looptijd van je overeenkomst met de rijschool. De looptijd van de leaseovereenkomst is vaak 3 jaar, terwijl de samenwerking vaak voor 5 jaar wordt aangegaan. Dat betekent dat als 1 van de contracten afloopt, het andere contract doorloopt. Je moet dat contract dus afkopen. Overigens is leasen via de franchisegever altijd fors duurder dan wanneer je zelf een auto least bij een leasemaatschappij. Vaak scheelt dat 50-70%.
 9. Overdracht van je vestiging 
  Stel je voor dat je wilt stoppen met jouw franchiserijschool, aan welke voorwaarden moet jij voldoen? Komt de waarde van de eventuele goodwill toe aan jou als franchisenemer? Hoe is het concurrentiebeding geregeld? Mag je je leerlingen meenemen? En wat als je wil stoppen, omdat je geen of te weinig werk krijgt van de franchisegever? Laat je nooit met een kluitje in het riet sturen met:”Jìj bent toch ondernemer?” Je betaalt te veel geld aan lease en fees om te weinig leerlingen te krijgen.
 10. Rekensom
  Dit hoeft niet in de overeenkomst te staan, maar is wel heel belangrijk: maak tenslotte een rekensom. Wat ben je kwijt aan kosten bij 40 uur rijles per week? En wat zijn je inkomsten bij 40 uur rijles per week. Blijft er onderaan de streep te weinig over voor je eigen salaris? Doe het dan niet, want je gaat een verplichting aan voor 5 jaar.