Prijs per rijles ligt in 2021 boven de 50 euro

prijs per rijles

Wat is de prijs per rijles tegenwoordig? Vraag de gemiddelde Nederlander naar de prijs per rijles en je krijgt de meest uiteenlopende antwoorden. Vaak krijg je terug dat “dat wel meevalt”. Toch kiezen veel rijscholen ervoor om te concurreren op prijs. Maar de prijs per rijles is voor de leerling zeker niet het belangrijkste criterium om te kiezen voor een rijschool.

De belangrijkste reden voor een leerling om te kiezen voor een rijschool is: de rijinstructeur zelf. Hoort of leest hij daar goede verhalen over, dan is er direct vertrouwen. Lesprijzen onder de 40 en zelfs 45 euro roepen juist wantrouwen op. Je staat dan als rijschool meteen met 3-0 achter. Je leerling gaat verder zoeken.

Lesprijscalculatie

Te vaak wordt de prijs per rijles  gebaseerd op wat concurrenten vragen. Dat is gevaarlijk, omdat je niet weet welke kosten je maakt. Pas als je weet welke kosten je maakt en wat je per maand wil verdienen kun je een lesprijs berekening.

Overzicht van de kosten

Je belangrijkste kostenpost is je auto. Dan moet je denken aan brandstofkosten (je rijdt gemiddeld 35 kilometer per rijles plus je privékilometers), de leaseprijs, en de bijtelling.

Maar je hebt meer kosten. In het begin heb je marketingkosten. Begroot die op duizend euro. Je hebt daarnaast een laptop voor het reserveren van examens en dergelijke, een telefoon, een boekhouder en je gebruikt materiaal om les te geven en om rekeningen te sturen.

Tenslotte wil je een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben (5000 euro per jaar) en een pensioen opbouwen (4200 euro per jaar).

De belangrijkste zijn de loonkosten: hoeveel wil je per uur verdienen? 20 euro? 25 euro? En wat is je winstpercentage? Vaak wordt hier 10% voor berekend. Neem ook een post op van 2,5% onvoorzien.

Prijs per rijles berekenen

Als je alle kosten optelt en verrekent kom je op een prijs van om en nabij 44 euro. Let wel: hierop moet je nog 21% BTW berekenen. Dat betekent dat een rijles 53,25 euro moet kosten.

Later dit jaar komen we met een gedetailleerde lesprijscalculator.

Heel veel succes met je eigen rijschool!