Verzekeringen

Natuurlijk moet je bepaalde verzekeringen afsluiten als je een rijschool start. Je bent voortdurend op de weg aan het werk en een onervaren bestuurder zit aan het stuur van jouw lesauto. Zelfs met de extra bediening in de auto kan een ongeval niet altijd voorkomen worden. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat jouw cursist niet verantwoordelijk hoeft te zijn voor het ongeval. Wie veel op de weg te vinden is heeft goede verzekeringen nodig.

Welke verzekeringen heb je nodig?

Je kunt natuurlijk zo veel verzekeringen afsluiten als je zelf wilt, maar in de basis moeten toch enkele verzekeringen worden opgenomen. Zo moet je natuurlijk zorgen voor een motorrijtuigenverzekering en een ongevallenverzekering voor In- en Opzittenden – Inkomensverzekering. Daarnaast heb je een rechtsbijstandverzekering nodig en een uitgebreide brandverzekering. De Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Verkeer mag ook niet ontbreken. In het geval je als rijschool ook bromfietslessen wilt gaan geven, dan heb je natuurlijk ook een lesbromfietsverzekering nodig.

Algemene toelichting op de verzekeringen

De motorrijtuigenverzekering is natuurlijk verplicht. Er zijn verschillende soorten dekkingen, zoals bijvoorbeeld beperkt casco en volledig casco. De ongevallenverzekering voor In- en Opzittenden – Inkomensverzekering is er om dekking te bieden wanneer er een ongeval plaatsvindt, met alle gevolgen die daaruit voort kunnen vloeien. Deze verzekering is niet alleen voor jouzelf, maar ook voor je cursist en eventuele andere aanwezigen in de auto.

De rechtsbijstandverzekering is er vooral wanneer je ondersteuning nodig hebt op het juridische vlak, bijvoorbeeld wanneer er (al dan niet terecht) een serieuze klacht tegen je wordt ingediend. De uitgebreide brandverzekering is er om alle kosten als gevolg van brand (bijvoorbeeld in de auto zelf of onder de motorkap) te dekken. Je gaat er nooit vanuit dat je auto vlam vat, maar een technisch mankement is niet altijd te voorkomen. De Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Verkeer biedt een brede dekking voor iedereen die tijdens het werk deelneemt aan het verkeer. Hieronder vallen diverse zaken die niet in een reguliere aansprakelijkheidsverzekering zijn opgenomen. De lesbromfietsverzekering biedt uiteraard uitsluitend dekking als je daadwerkelijk bromfietslessen geeft.