Aantal vrouwelijke rijinstructeurs stijgt

rijinstructeurs pensioen

De rijscholensector heeft nog steeds een grotere aantrekkingskracht op mannen dan op vrouwen. Toch wordt het voor vrouwen steeds aantrekkelijker om rijinstructeur te worden. Dat blijkt uit cijfers van De VerkeersAcademie, waarover Rij-instructie schreef.

Want bijna 27 procent van alle kandidaten die bijvoorbeeld de afgelopen twee jaar bij De VerkeersAcademie een WRM-opleiding volgden is vrouw.Dat is meer dan in 2014. Van de vrouwen in opleiding was 18% jonger dan 25%. 6% was 55+.

Rijinstructeur aantrekkelijk voor 55+

Bij de mannelijke cursisten is de groep 55-plussers met 12 procent relatief gezien twee keer zo groot. 19 procent van de mannen was jonger dan 25. Gezien de omvang van de klantenkring van De VerkeersAcademie ligt het voor de hand dat deze cijfers grotendeels overeenstemmen met de cijfers in de branche.