Belangenvereniging

Wanneer je een eigen rijschool wilt beginnen, dan heb je veel om over na te denken. Wat wil je wel, en wat wil je juist niet? Het is belangrijk om hierbij niet te vergeten om een lidmaatschap bij een belangenvereniging te overwegen. In bepaalde situaties is het heel handig om een belangenvereniging voor rijschoolhouders en rijinstructeurs achter je te hebben staan.

Wat is een belangenvereniging?

Een belangenvereniging is er om belangen te behartigen. Dit spreekt eigenlijk voor zich. Maar wat doet een belangenvereniging nu echt voor je? Over het algemeen zijn de activiteiten van een belangenvereniging voor rijscholen en rijinstructeurs onder te verdelen in drie categorieën. Op de eerste plaats houden zij zich bezig met lobbyen. Dit wil zeggen dat zij de mogelijkheid hebben om invloed uit te oefenen op partijen in het werkgebied die beslissingen nemen voor het werkgebied. Hierbij valt te denken aan vakbonden en natuurlijk de overheid. Op de tweede plaats is de belangenvereniging er om zowel leden als niet-leden te informeren over tal van zaken, zoals het bereiken van zakelijke doelen en oplossingsgericht werken. Op de derde plaats, en deze is zeer belangrijk, is de belangenvereniging er om de belangenbehartiging direct voor de leden te verzorgen. Hierbij kun je ook denken aan juridische zaken.

Waarom lid worden?

Wanneer je als rijschoolhouder aangesloten bent bij een belangenvereniging, dan geef je een signaal af dat je staat voor wat je doet. Bij problemen, veranderingen of moeizame situaties sta je niet alleen en ook als je hulp en ondersteuning nodig hebt op het juridische vlak staat er een professional voor je klaar. Daarnaast word jij, in alle nodige situaties, vertegenwoordigd door vakgenoten wanneer er overleg plaatsvindt bij de politiek, het CBR of organisaties zoals het CNV, VVN en IBKI. Kortom, je staat er nooit alleen voor en je mag altijd passende hulp verwachten wanneer jij dit nodig acht.

Welke belangenverenigingen zijn er in Nederland?

Er zijn meerdere belangenverenigingen voor rijschoolhouders en rijinstructeurs in Nederland. De bekendste is de Bovag. Bovag heeft een afdeling speciaal voor rijscholen. Bovag staat voor professionaliteit en biedt (juridische) ondersteuning bij het ondernemen in de rijschoolbranche. Een andere belangenorganisatie is de VRB (Vereniging Rijschool Belang). Dan is er ook de FAM, een federatie van grotere rijscholen. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere, lokale belangenverenigingen voor rijschoolhouders en rijinstructeurs. Echter, het is verstandig om je (ook) aan te sluiten bij een landelijke belangenvereniging.