236 rijinstructeurs bijgekomen in 2019

rijinstructeurs pensioen

Het wil nog niet echt vlotten met het terugdringen van het tekort aan rijinstructeurs. Rijscholen zitten nog steeds met het handen in het haar. Ze zoeken de samenwerking met het UWV weer op, investeren in opleidingen en laten de salarissen stijgen. Ondanks al die maatregelen zijn er slechts 236 rijinstructeurs bijgekomen. Te weinig, met het oog op de vergrijzende rijinstructeur.

Dit valt op te maken uit de cijfers die IBKI als exameninstituut jaarlijks publiceert.

Sanctie

Wat opvalt is dat van slechts 18 rijinstructeurs de lesbevoegdheid is afgenomen na een examen bij IBKI. Terwijl men in de rijschoolsector vaak klaagt over de kwaliteit van rijinstructeur blijkt uit de cijfers dat dat reuze meevalt. De lesbevoegdheid kan ingetrokken als een rijinstructeur drie keer een les laat zien die door examinatoren van IBKI als onvoldoende wordt beoordeeld.

Tekort

Het tekort aan rijinstructeurs is ontstaan doordat er geen instroom meer is vanuit de overheid. Vroeger leidden Defensie en de politie ook rijinstructeurs op. Omdat het nu veel minder gebeurt, is die instroom zo goed als opgedroogd. Daarnaast is het beeld ontstaan dat de rijinstructeur toch vaak een man is van 60+. Het klopt inderdaad dat de sector enorm aan het vergrijzen is. Instroom van jongere mannen en vrouwen is daarom nodig om die vergrijzing tegen te gaan.

Nu rijinstructeur worden biedt dus kansen. De vacatures zijn er in ieder geval.