Lesprijs moet minimaal 50 euro zijn

wat verdient een rijinstructeur

Het doel van je eigen rijschool is straks dat je aan het einde van de maand genoeg geld hebt verdient om van te kunnen leven. Dat lukt je heel goed, wanneer je goed werk aflevert. Een goede rijopleiding, een verzorgde indruk, afspraken nakomen.

In de huidige marktomstandigheden, waarbij veel rijscholen een wachtlijst hebben, is het goed om serieus te kijken naar je lesprijs. De Landelijke Belangenvereniging Kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche (een hele mond vol en daarom korten we het af tot LBKR) komt tot een lesprijs van 50 euro 50.

Bij franchise geen verzekering en pensioen

Op onze site waarschuwen we al voor landelijke franchiserijscholen, die gouden bergen beloven. De belangenvereniging LBKR waarschuwt hier ook voor. De LBKR geeft het advies om een goede berekening te maken van alle kosten en opbrengsten. Bij franchiserijscholen heb je geen geld om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, laat staan een goede. Bij franchiserijscholen heb je geen geld om een pensioen op te bouwen. Laat staan een goede.

Lesprijsberekening

De LBKR vindt 50,50 euro een gezonde lesprijs, inclusief een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een pensioenvoorziening. Dat hebben zij laten uitrekenen. Zit je daar ver onder, dan kun je je afvragen of dat wel ok is.

Klachten over franchise

De LBKR komt met dit advies omdat de nieuwe vereniging ziet en ook veel klachten krijgt over franchiseconstructies (voorbeeld 1, voorbeeld 2), die niet goed uitpakken. De LBKR wil er ook voor deze ondernemers zijn, laat ze weten. “Iemand die voor zichzelf begint moet niet elke advertentie geloven, maar moet een zorgvuldige afweging maken,” aldus Bert de Weerd van de LBKR.