Er komt een wet die positie franchisenemers moet versterken

reviews rijschool

Bovag is positief over de ‘Wet franchise’ die is voorgesteld door staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. De branchevereniging hoopt dat deze met een paar aanpassingen snel in werking treedt. De wet moet met name de positie van franchisenemers versterken. Dat meldt Rijschoolpro op haar website.

Het wetsvoorstel van Mona Keijzer is gericht op een goede samenwerking tussen franchisegever en franchisenemers. Nu bestaat er een gedragscode, de Nederlandse Franchise Code, maar deze wordt in de rijschoolbranche niet gebruikt. Daardoor hebben franchisenemers vaak een zwakke positie ten opzichte van de franchisegevers.

Niet gelijkwaardig

“Binnen de franchiserelatie bestaat van nature een zeker overwicht bij de franchisegever ten opzichte van de franchisenemer”, aldus Keijzer. Volgens haar is de franchisenemer formeel weliswaar een zelfstandige ondernemer, maar in de praktijk is hij relatief afhankelijk van de franchisegever. De franchiserelatie is in zekere zin ongelijkwaardig. Dat blijkt ook wel uit de zogenaamde “wurgcontracten” die franchiserijscholen vaak voorleggen aan hun franchisenemers. Vaste fees per week, veel andere verplichte diensten tegen hoge kosten afnemen van de franchisegever en lage lesprijzen van onder de 30, 35 euro.

De staatssecretaris spreekt over een gebrek aan transparantie, eenzijdige wijzigingen van de franchiseovereenkomst en onredelijke eisen. “Vaak kan de franchisenemer vervolgens niet zonder kleerscheuren uit een ‘ongezonde’ franchiserelatie stappen.” De staatssecretaris noemt de rijschoolbranche niet bij naam, maar verwijst hier wel naar praktijken die in het verleden en nu gangbaar zijn.

Eerlijker zijn

De nieuwe wet heeft onder meer betrekking op informatieverstrekking, vooral door de franchisegever aan de franchisenemer, zowel voorafgaand aan als na de sluiting van de franchiseovereenkomst. Daarnaast ziet de regeling op tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst, beëindiging van de samenwerking en het overleg tussen partijen. In de rijschoolbranche worden gouden bergen beloofd en die worden zelden waargemaakt. Ook wordt een contract voor vijf jaar aangegaan. Wordt iemand ziek of krijgt die een nieuwe kans aangeboden, dan kan de samenwerking niet opgezegd worden zonder afkoopsommen van soms meer dan 30 duizend euro.

Wanneer de belangen onderling botsen, moeten partijen het gesprek met elkaar aangaan om een oplossing te zoeken. Daarbij wordt van de de franchisenemer verwacht dat hij zich constructief opstelt en meedenkt in het belang van de franchiseketen.

Bij de werving en selectie van nieuwe franchisenemers mag de franchisegever zich niet uitsluitend laten leiden door zijn eigen belang bij het uitbreiden van zijn formule. Hij moet er ook op letten dat de franchisenemer beschikt over voldoende ondernemerschapsvaardigheden.

Duurt nog even

Wanneer de wet wordt ingevoerd is nog onbekend. Tot die tijd mag  word je verleid om franchiser te worden in de rijschoolbranche. Bezint eer ge begint. Lees hier tips over hoe jij kunt voorkomen dat je in de praatjes van de rijschool trapt.